Vui lòng điền tên miền của bạn để kiểm tra còn hay không.

Xem bằng danh mục
Tên miền
Giá mới
Chuyển về
Gia hạn
.com
Giá mới 300,000đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 300,000đ
1 Year
.vn
Giá mới 750,000đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 480,000đ
1 Year
.com.vn
Giá mới 630,000đ
1 Year
Chuyển về N/A
Gia hạn 350,000đ
1 Year

Thêm dịch vụ Hosting

Đăng ký dịch vụ Hosting & Máy chủ chất lượng cao

Chúng tôi có mọi dịch vụ máy chủ phù hợp với ngân sách của bạn

Xem dịch vụ

Chuyển tên miền về Saigon Hitech

Chuyển tên miền về Saigon Hitech và được gia hạn thêm 1 năm sử dụng**

* * Không bao gồm một số đuôi nhất định và các tên miền mới gia hạn

Đăng ký chuyển
0
domain(s) selected